Bed & Breakfast in Eelde-Paterswolde op Landgoed de Braak

landgoed De Braak

Landgoed De Braak ligt ten noorden van het dorp Eelde/Paterswolde en is ongeveer 42 hectare groot. Het landgoed omvat een aantal door lanen omringde weilanden met daartussen een parkbos met vijvers en gazons. Op het landgoed is een doolhof, een berceau (overdekte loofgang) en een boomgaard aanwezig.

De historische buitenplaats De Braak bestaat uit de voormalige dienstwoning, het park, de poort en een marmeren tuinbeeld.

Het landgoed bestond al rond 1700, het was toen in eigendom van luitenant E.F. ter Voet van Schelfhorst, die getrouwd was met Fraulein Von Braake. Zij heeft wellicht haar naam aan het landgoed gegeven. Als andere mogelijkheid voor de naam wordt genoemd dat De Braak afgeleid zou zijn van broek; laag drassig land.

In 1705 werd het landgoed door Schelfhorst verkocht aan Lucas Nijsingh en Arendina Emmius. In 1721 erfde mr. Lucas Trip het landgoed en maakte het tot zijn zomerverblijf. Lucas Trip was burgemeester van Groningen en genoot bekendheid als dichter.

Begin 1800 is De Braak overgegaan naar de familie Hesseling, die meerdere landgoederen en buitenplaatsen in bezit had. Sinds 1920 is De Braak in eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Landgoed De Braak
Hoofdweg 268
9765 CM Paterswolde
087-8768548
Mailadres Landgoed de Braak